Waarom een expertiserapport?

Een expertiserapport is een officieel document, waarin uw kostbaarheden goed worden omschreven en waaruit ook de waarde van uw bezittingen blijkt. Er zijn verschillende situaties waarvoor zo’n rapport kan dienen:

  • In het geval van schenken en verdelen. Erflaters, erfgenamen, ex-geliefden, hebben inzicht in de waarde nodig om de bezittingen eerlijk te kunnen verdelen.
  • Wanneer u een kostbaarhedenverzekering wenst af te sluiten. Een taxatierapport voor de verzekering bevat een actuele waardering op de vervangingswaarde. Hiermee kunt u bij een eventuele schade discussies over het bedrag van de uitkering vermijden. Bovendien vergroot een nauwkeurige omschrijving de mogelijkheid om het verloren voorwerp op te sporen.
  • Schade-expertise en restauratieadvies. Bij schade kan zowel de gedupeerde als de verzekeraar een ter zake kundig advies gebruiken.
  • Ondersteuning voor professionelen. Ik verzorg expertises voor notarissen, advocaten, executeurs-testamentair, bankinstellingen en juweliers die voor hun cliënten een officieel verslag nodig hebben.
  • Bij (juridische) conflicten. Voor gerechtelijke en scheidsrechterlijke opdrachten.
  • Inventariseren en catalogiseren van  juwelen en corpuswerk van edelmetaal voor collectioneurs, musea en kerken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *